بگذر

نتایج انتخابات پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری تربت جام

نتایج انتخابات پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری تربت جام

رئیس هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تربت جام از پایان یافتن انتخابات نظام پرستاری تربت جام و مشخص شدن اعضاء هیئت مدیره نظام پرستاری این شهرستان خبرداد.
دکتر هومن محمد زاده، معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام و رئیس هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری با بیان اینکه به منظور امکان شرکت هر چه بیشتر کادر پرستاری در این دوره از انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری بر اساس برنامه پیش بینی شده، شعبه اخذ رای ثابت در بیمارستان سجادیه تربت جام و یک صندوق سیار به منظور جمع آوری آراء از درمانگاه های سطح شهر دایر شد.

وی ابراز کرد: در پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تربت جام 23 نفر کاندیدا واجد شرایظ بودند که در پایان 7 نفر پرستار، یک بهیار و یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری به مدت 4 سال انتخاب شدند.
اسامی منتخبین به این ترتیب می باشد:
 طاهره محمدی ، علی لطفی ، جمال الدین مروی ،علی اسداللهی ، جمشید اسدی ، بهمن درویش رحیمی ، سعیده ایلخانی، بعنوان پرستاران اعضای اصلی انتخاب شدند و ، سمانه عابدیان کمک بهیار و طاهره خالقی کاردان اتاق عمل 

و خانم سودابه پسندیده،منصوره خندان ، محمد اکبری ، سمیه شمس احمدی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

انتشار: